Μέλη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Γρεβενών

  1. Ατματζίδου Σουμέλα, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών, ως Πρόεδρος
  2. Παπαμιχαλάκη Αικατερίνη, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ01, Διευθύντρια του 2ου ΓΕ.Λ. Γρεβενών,  ως Αντιπρόεδρος
  3. Παναγιωτίδης Νεόφυτος, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ11, Διευθυντής του Εσπερινού ΓΕ.Λ. Γρεβενών, ως μέλος
  4. Χάτσιος Ιωάννης, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ04, εκπαιδευτικός του 1ου ΓΕ.Λ. Γρεβενών, ως τακτικό αιρετό μέλος
  5. Γούλας Αντώνιος, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ02, εκπαιδευτικός του 2ου Γυμνασίου Γρεβενών, ως τακτικό αιρετό μέλος