Η βεβαίωση αποδοχών είναι ΕΠΙΣΗΜΗ, από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών του Υπουργείο Οικονομικών.

https://www.minfin.gr/-/epharmoge-eniaias-arches-pleromes